Conferences and Seminars

Conferences

 • Szymon Chlebowski, Agata Tomczyk, A proof-theoretical analysis of intuitionistic logic with identity, History of Logic, Cracow, November 5-6, 2019
 • Michał Sochański, Visual computer experiments in mathematics, History of Logic, Cracow, November 5-6, 2019
 • Agata Tomczyk, Marta Gawek, Translation of Sequent Calculus into Natural Deduction for Sentential Calculus with Identity, Logic Colloquium, Prague, August 11-16, 2019
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Yaroslav Petrukhin, Vasilyi Shangin and Marcin Jukiewicz, Socratic proofs in correspondence analysis framework, conference Eleventh Smirnov Readings in Logic, organized by Lomonosov Moscow State University, Russian Academy of Science, Moscow, June 19-21, 2019
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, On a Multiple-Conclusion Consequence Relation for Classical Logic, 24th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 13-17, 2019
 • Szymon Chlebowski, Agata Tomczyk, Cut-Elimination in Constructive SCI, 24th Conference Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics, Szklarska Poręba, May 13-17, 2019
 • Marta Gawek, Agata Tomczyk, Translation of sequent calculus into natural deduction for sentential calculus with identity, Prague Logic Camp, Prague, May 6-9, 2019
 • Szymon Chlebowski, An Investigation into Intuitionistic Logic with Identity, Prague Logic Camp, Prague, May 6-9, 2019
 • Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, Synthetic Tableaux for Propositional Intuitionistic Logic, Applications of Algebra in Logic and Computer Science XXIII, Zakopane, Poland, 11-17 March 2019
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, Distributive Deductive Systems: the case of the First-Order Logic, 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy, France, 21-26 June 2018

Seminars (2020)

 • 06.03, 11:30, Dorota Leszczyńska-Jasion, Kilka uwag o zasadzie szufladkowej, A few notes on the pigeonhole principle
 • 17.01, 14:00, Dawid Niemiec, Klastrowanie danych, Data clustering
 • 10.01, 14:00, Michał Sochański, Dane dla dowodów w tabelach syntetycznych – analiza eksploracyjna, Część III, Synthetic-tableaux data, exploratory analysis, Part III

Seminars (2019)

 • 13.12, 14:00, Michał Sochański, Dane dla dowodów w tabelach syntetycznych – analiza eksploracyjna, Część II, Synthetic-tableaux data, exploratory analysis, Part II
 • 06.12, 14:00, Szymon Chlebowski, Dorota Leszczyńska-Jasion, Tabele syntetyczne dla logiki intuicjonistycznej: interpretacje semantyczne, Semantic interpretations of synthetic tableaux for intuitionistic logic
 • 29.11, 14:00, Michał Sochański, Dane dla dowodów w tabelach syntetycznych – analiza eksploracyjna, Część I, Synthetic-tableaux data, exploratory analysis, Part I
 • 15.11, 14:00, Marcin Jukiewicz, Automatyczne dowodzenie twierdzeń za pomocą algorytmu genetycznego
 • 08.11, 14:00, Dawid Niemiec, Dobór próby ze zbioru nieskończonego, Sampling from infinite dataset
 • 25.10, 14:00, Agata Tomczyk, Szymon Chlebowski, Natural deduction system for ISCI
 • 28.06, 11:30, Michał Sochański, Wybrane aspekty ilościowych badań w logice a zastosowania funkcji dp w analizie tabel syntetycznych, Some aspects of quantitative research in logic versus applications of dp function in synthetic tableaux analysis
 • 31.05, 11:30, Aleksander Kiryk, Algorytm losowego generowania formuł, An algorithm of random selection of formulas
 • 31.05, 09:00, Marcin Jukiewicz, Jak (mój) Python widzi formuły języka KRZ? How (my) Python reads CPL-formulas?
 • 24.05, 11:30, Rozmowy o lekturach, Talks about Readings
 • 17.05, 11:30, Rozmowy o lekturach, Talks about Readings
 • 26.04, 11:30, Dawid Niemiec, O sieciach neuronowych, On neural networks
 • 26.04, 09:00, Dawid Niemiec, Implementacja pewnego rachunku sekwentów dla KRZ w języku Python, A Python implementation of a sequent calculus for CPL
 • 12.04, 11:00, Szymon Chlebowski, An Investigation into Intuitionistic Logic with Identity (ISCI)
 • 05.04, 12:00, Tomasz Skura, Reguły odrzucania i kontrmodele w S4
 • 29.03, 12:00, Rozmowy o lekturach, Talks about readings
 • 22.03, 11:30, Rozmowy o lekturach, Talks about readings
 • 01.03, 11:30, Aleksander Kiryk, Determinizacja automatów skończonych na przykładzie wyrażeń regularnych (presentation [zip file])
 • 08.02, 12:00, Rozmowy o lekturach, Talks about readings
 • 01.02, 13:15, Michał Sochański, Metody w analizie danych cz. 2, Methods of data analysis, pt 2
 • 25.01, 12:00, Rozmowy o lekturach, Talks about readings
 • 18.01, 13:15, Michał Sochański, Metody w analizie danych cz. 1, Methods of data analysis, pt 1
 • 18.01, 12:00, Marta Gawek, Theorem-prover dla logiki S4 w Haskellu, Haskell theorem-prover for S4 logic
 • 11.01, 12:00, Rozmowy o lekturach, Talks about readings

Seminars (2018)

 • 14.12, 12:00, Marcin Rabiza, Logiki Niefregowskie, Non-Fregean Logics
 • 07.12, 12:00, Agata Tomczyk, Natural-deduction method for solving CL-based puzzles
 • 30.11, 12:00, Dorota Leszczyńska-Jasion, Uwagi o rachunku sekwentów, Remarks on sequent calculi
 • 23.11, 13:15, Marta Gawek, Maszyny Turinga, Turing machines
 • 16.11, 12:00, Rozmowy o lekturach, Talks about readings
Reklama