Publications

  • Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, “Distributive Deductive Systems: the Case of the First-Order Logic”, in: “Proof Theory. Proceedings of the Workshop held at Unilog 2018 in Vichy, 25 June 2018”, editors: Thomas Piecha and Peter Schroeder-Heister, University of Tübingen 2018, pp. 31-46.  link
  • (in Polish) Dorota Leszczyńska-Jasion, Szymon Chlebowski, Marcin Jukiewicz, Adam Kupś, „Dystrybutywne systemy dedukcyjne: czy logikę można uprawiać jako naukę empiryczną?”, w: „Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze”, pod redakcją G. Króliczaka, K. Łastowskiego, Ł. Przybylskiego, P. Przybysza, M. Urbańskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018, s. 355-368.
Reklamy